កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៤,៤២៣នាក់ និងស្លាប់​៤២នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,៤២៣ នាក់ និងស្លាប់​ ៤២ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី១៥ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង