កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៣នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ មានករណីឆ្លងសហគមន៍ ១៤ នាក់ (អូមីក្រុង)
និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៩ នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១២០,៧៩៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,១០២នាក់
និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង