ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,០៧៧នាក់ និងស្លាប់​៩​នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៨,០៧៧ នាក់ ស្លាប់​ ០៩​ នាក់ និងឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២៨២ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង