អត្រាតួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក..

បរទេស: គេហទំព័រព័ត៌មាន  worldometer បានចុះផ្សាយថា តួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក មាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣២៦,៤៨៥,៦៨៣ ​នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​​​ ​ ​ ៥,៥៥៣,០៤១ ​នាក់
– ជាសះស្បើយ ចំនួន ​​​​​២៦៦,៣៦៨,៦៨៦ ​​​នាក់។

តួលេខ​ខាងលើនេះ គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង