កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,១៩៤នាក់ និងស្លាប់​២៩នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,១៩៤នាក់ និងស្លាប់​ ២៩ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១៦ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង