វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៦៨៤នាក់ និងស្លាប់​១២៩នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥,៦៨៤ នាក់ និងស្លាប់​ ១២៩ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម ចេញផ្សាយដោយ​ Viet Nam News ថ្ងៃទី​១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង