ម្សិលមិញ សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៦៣​នាក់ (អូមីក្រុង៦៧៥នាក់)

បរទេស: ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៦៣​ នាក់(អូមីក្រុង ៦៧៥នាក់)។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់សារព័ត៌មាន​ CNA ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង