តួលេខ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបនៅលើពិភពលោក..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្រាតួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកមាន៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣២៨,៦០៦,៧៥៤ ​នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ចំនួន ​​​ ​ ​ ៥,៥៥៧,៤៨៨ ​នាក់
– ជាសះស្បើយ​ ចំនួន ​​​​​២៦៧,៣៩៧,២៥៤ ​​​នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង