ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៩២៩នាក់ និងស្លាប់​១៣​នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន ៦,៩២៩ នាក់ និងស្លាប់​ ១៣​នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២០៩នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង