វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៣៧៨នាក់ និងស្លាប់​១៧៩នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៦,៣៧៨ នាក់ និងស្លាប់​ ១៧៩ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន Viet Nam News នៅថ្ងៃទី​ ខែ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង