ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦០២នាក់ និងស្លាប់​​២​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៦០២ នាក់ និងស្លាប់​​ ០២​ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង