កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៥៤២នាក់ និងស្លាប់​៤៩នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤,៥៤២ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៩ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៧ ​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង