កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣០នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣០ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ១៧ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៣ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់ (អូមីក្រុង)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,៨៧៧8នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,១៤៦ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥0នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង