កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥,៨០៥នាក់ និងស្លាប់​៧៤នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥,៨០៥ នាក់ និងស្លាប់​ ៧៤ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី១៩ ​ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង