តួលេខ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកសរុប​មាន..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បង្ហាញតួលេខ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក សរុប​៖

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ៣៣៨,៩៤៩,៥៧៦ នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ចំនួន ​​​ ​ ​ ​ ៥,៥៨២,១៨៧ នាក់
– ជាសះស្បើយ​ ​ ចំនួន ​​​​​​ ២៧២,៦២៦,៤៤០ ​​​នាក់។

នេះតួលេខ​ ៖ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ មករា ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង