តួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោក..

បរទេស៖​ គេហទំព័រព័ត៌ មានworldometer បានផ្សព្វផ្សាយអំពីតួលេខ​សរុប​ នៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោកសរុបមានចំនួន៖​

– ឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន​​​ ​ ៣៤២,៧៥៤,៥៨៩ ​នាក់
– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ​ ចំនួន ​​​ ​ ​ ​ ៥,៥៩២,៤៦០  នាក់
– ជាសះស្បើយ​ ​ ចំនួន ​​​​​​២៧៦,២៤៩,៣៦០ ​​​នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ ផ្សព្វផ្សាយ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង