ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦៧៥នាក់ និងស្លាប់​​១​០នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៦៧៥ នាក់ និងស្លាប់​​ ១​០ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២១​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង