កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៧៦៩នាក់ និងស្លាប់​២១នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦,៧៦៩ នាក់ និងស្លាប់​ ២១ នាក់ ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២១ ​ខែមករា​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង