ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦១២នាក់ និងស្លាប់​​៦នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៦១២ នាក់ និងស្លាប់​​ ០៦ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២២​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង