កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,០០៩នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧,០០៩ នាក់ និងស្លាប់​ ២៨ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២២ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង