លទ្ធផលនៃជំនួបតាមទូរស័ព្ទ រវាង សម្តេច ហ៊ុន សែន ជាមួយ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី..

រាជធានីភ្នំពេញ: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល នៃជំនួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទ រវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយ លោក ចូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង