ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៦៨៦នាក់ និងស្លាប់​១៣នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន ៧,៦៨៦នាក់ និងស្លាប់​ ១៣ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៨៦ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង