ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,១៣៩នាក់ និងស្លាប់​១៣នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ៧,១៣៩ នាក់ និងស្លាប់​ ១៣ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៩៥ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង