សារក្រើនរំលឹក ស្តីពីការការពារ ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩, ជំងឺផ្តាសាយបក្សី និងការបង្ការការពុលចំណីអាហារ ឬពុលស្រា..

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីក្រើនរំលឹក ស្តីពីការការពារ ការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩, ជំងឺផ្តាសាយបក្សី និងការបង្ការការពុលចំណីអាហារ ឬពុលស្រា នាឱកាសរៀបចំសែនដូនតា និងនាឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នាពេលខាងមុខ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង