ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៣៤០នាក់ និងស្លាប់​​១នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៣៤០ នាក់ និងស្លាប់​​ ០១ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៤​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង