កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៥១៣នាក់ និងស្លាប់​២៥នាក់ទៀត

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៧,៥១៣ នាក់ និងស្លាប់​ ២៥ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៤ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង