ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោ​ក មានចំនួន..

បរទេស: គេហទំព័រព័ត៌មាន worldometer បានបង្ហាញតួលេខសរុប​ នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅលើពិភពលោ​ករួមមាន៖

– ឆឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន​​​ ​ ៣៥១,៩០៦,៨៧២ នាក់

– អ្នកជំងឺស្លាប់​ ចំនួន ​​​ ​ ​ ​ ៥,៦១៤,៣១៧​ នាក់

– ជាសះស្បើយ​ ចំនួន ​​​​​​​ ២៧៩,៦៧៣,០១៩ ​​​នាក់។

នេះបើយោងតាមតួលេខ​ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង