អត្រាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសសរុប ១៤,៣៣៤,១៦៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ- ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបមានចំនួន ១៤,៣៣៤,១៦៥ នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង