ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦,៧១៨នាក់ និងស្លាប់​១២នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៦,៧១៨ នាក់ និង ស្លាប់​ ១២ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ ១៥២ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ២៥ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង