ឡាវ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​៥៦០​នាក់ និងស្លាប់​២​នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៥៦០ នាក់ និងស្លាប់ ០២ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង