កូរ៉េ ​រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​​៨,៥៧១​នាក់ និងស្លាប់ ២៣​នាក់​ទៀត

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​៨,៥៧១ នាក់ និងស្លាប់ ២៣ នាក់​ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង