ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៥៨៧នាក់ និងស្លាប់​១៩នាក់

បរទេស: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ៧,៥៨៧ នាក់ និងស្លាប់​ ១៩ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៥៦ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង