ម្សិលមិញ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៧៤៣នាក់ និងស្លាប់​១២៦នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥,៧៤៣ នាក់ និងស្លាប់​ ១២៦ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយ​ Viet Nam News កាលពីថ្ងៃទី​២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង