ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥៧៩នាក់ និងស្លាប់​​៤នាក់

បរទេស: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៥៧៩ នាក់ និងស្លាប់​​ ០៤ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង