ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣,០១២នាក់ និងស្លាប់​៣២នាក់

បរទេស: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៣,០១២ នាក់ និងស្លាប់​ ៣២ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី២៦ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង