វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៩៥៤នាក់ និងស្លាប់​១៥៥នាក់

បរទេស: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥,៩៥៤ នាក់ និងស្លាប់​ ១៥៥ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង