ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,០៧៨នាក់ និងស្លាប់​២២នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៨,០៧៨ នាក់ និងស្លាប់​ ២២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២២៥ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង