ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៦៩៥នាក់ និងស្លាប់​​ម្នាក់

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន ៦៩៥ នាក់ និងស្លាប់​​ ០១ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង