ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន គ្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃ សំបក​គ្រាប់ស្វាយ​ចន្ទី ជាប្រេង និងកែច្នៃជា៖ កំប៉ុង ថង់ កែវ ទុយូ ប្រអប់..

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រុមហ៊ុន របស់ជប៉ុន គ្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃ សំបក​គ្រាប់ស្វាយ​ចន្ទី ជាប្រេង និងយកទៅកែច្នៃធ្វើជា សម្ភារប្រើប្រាស់ដូចជា៖ កំប៉ុង ថង់ កែវ ទុយូ ប្រអប់។ល។ ជំនួសឲ្យ វត្ថុប្លាស្ទីក ដែលកំពុងបំផ្លាញ​ដល់បរិស្ថាន..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង