​កូរ៉េ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី ​១៤,៥១៨​នាក់ និងស្លាប់​៣៤​នាក់​​

បរទេស : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​១៤,៥១៨ នាក់ និងស្លាប់ ៣៤ នាក់​ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង