កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៨នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់”គ្មាន”

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៨ នាក់ទៀត(អូមីក្រុងទាំងអស់) – ជាសះស្បើយ ១៧ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៩ នាក់ (អូមីក្រុង)និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៩ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២១,១៨៨ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៧,៣០៣ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង