ថ្ងៃនេះ ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥៥១នាក់ និងស្លាប់​៤នាក់

ឡាវ : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៥៥១ ករណី និងស្លាប់​​ ០៤ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី​២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង