ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,០៩៦នាក់ និងស្លាប់​២៤នាក់

កូរ៉េ : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦,០៩៦ ករណី និងស្លាប់​ ២៤ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៨ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង