ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,៤៥០នាក់ និងស្លាប់​២៨នាក់

ថៃ : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សសរុបចំនួន “៨,៤៥០”​ នាក់ និងស្លាប់​ ២៨ នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២១១ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ២៨ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង