ជេ ជេ ផាប់ សូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ នៅក្រុងព្រះសីហនុ..

ខេត្តព្រះសីហនុ : ជេ ជេ ផាប់ (JJ’s Pub) ក្រុងព្រះសីហនុ សូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយស ទាំងអស់ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ..។

ជេ ជេ ផាប់ (JJ’s Pub)  មានទីតាំងនៅភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ (អតីតតារាងបាល់ទាត់ ស្តារក្រោន Star Crown) ទូរស័ព្ទលេខ: ០១៦ ៣១ ៣០ ៣០- ០៨៩ ៣២ ៣០ ៣០៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង