ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៥៣៧នាក់

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៥៣៧ ករណី។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង