ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,៤៤៤នាក់ និងស្លាប់​១២នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ៨,៤៤៤ នាក់ និងស្លាប់​ ១២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២៣៦ នាក់។

នេះបើ​យោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង