ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣០៦នាក់ និងស្លាប់​៦​នាក់​

បរទេស : ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថថ្មីចំនួន ៣០៦ ករណី និងស្លាប់​ ០៦​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង