កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧,៥៣២នាក់ និងស្លាប់​១០នាក់

បរទេស : ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១៧,៥៣២ ករណី និងស្លាប់​ ១០ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី៣០ ​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង