ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨,០០៨នាក់ និងស្លាប់​១៦នាក់

បរទេស : ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ៨,០០៨ នាក់ និងស្លាប់​ ១៦ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៦៦ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង